Zoeken
AFAS Experience Center 0024.jpg

Voordelen van de WKO-installatie ONE voor utiliteitsbouw

 • Kostenbesparing: Doordat een WKO-installatie gebruikmaakt van natuurlijke energiebronnen, kan het aanzienlijke kostenbesparingen opleveren op de energierekening. Hoewel de initiële investering vaak hoger ligt dan bij conventionele systemen, zorgen de lagere energiekosten ervoor dat de investering op de langere termijn terug verdient wordt.
 • Duurzaamheid: De WKO-installatie ONE is een duurzaam alternatief voor de opwekking van warmte en koude voor een gebouw. Er wordt efficiënt gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen en de behoefte aan fossiele brandstoffen wordt verminderd. Door te kiezen voor een WKO-installatie draagt een utiliteitsgebouw bij aan de vermindering van de koolstofvoetafdruk en de overgang naar een duurzamere samenleving.
 • Comfort: Een WKO-systeem kan zowel voor verwarming als koeling zorgen, waardoor een constant en aangenaam binnenklimaat wordt geboden. Het systeem kan zich aanpassen aan de seizoensgebonden variaties en de behoeften van gebruikers, waardoor er altijd een optimaal en comfortabel klimaat heerst in het gebouw.
 • Lange levensduur: De ONE is een duurzame energiebron en heeft een (zeer) lange levensduur. Doordat Dubotechniek vanaf ontwerp tot en met beheer en onderhoud zorgt voor de ONE kan de WKO-installatie optimaal worden gebruikt. Hierdoor krijgt de WKO een lange en betrouwbare levensduur is het voor utiliteitsgebouwen een zeer kosteneffectieve oplossing voor de lange termijn.
 • Energie-efficiëntie: Een WKO-installatie maakt gebruik van de natuurlijke warmte- en koudeopslag in de bodem. In de zomer wordt warmte uit het gebouw opgeslagen in de bodem en in de winter wordt deze warmte weer gebruikt om het gebouw te verwarmen. Dit zorgt voor een efficiënter energiegebruik en vermindert de afhankelijkheid van traditionele verwarmings- en koelsystemen.
 • Flexibiliteit: Voor ieder utiliteitsgebouw is er een bijpassende WKO ONE. Dubotechniek heeft diverse versies van de ONE ontworpen, hierdoor kan voor ieder project de meest passende oplossing geboden worden. Van scholen tot kantoren en theaters, voor ieder utiliteitsgebouw is er een ONE oplossing.
 • Beheersbaarheid: De WKO-installatie ONE biedt geavanceerde regel- en monitoringsystemen waarmee het energieverbruik en de prestaties van het systeem kunnen worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Dit stelt gebouwbeheerders in staat om het systeem efficiënt te beheren, afwijkingen te detecteren en indien nodig aanpassingen te maken voor een optimale werking.

Gerelateerde producten

 • MINI ONE

  Dit is de MINI ONE, de kleinste WKO-installatie van Dubotechniek. De MINI ONE is geschikt voor kleine utiliteitsgebouwen en kleine appartementen.

  Mono CV (max.) 112 kW
  Mono GKW (max.) 160 kW
  Bron debiet (max.) 20 m3/h
  Lees meer
  WKO-installatie MINI ONE In kantoor Dubotechniek in Zaltbommel
 • REGULAR ONE

  Dit is de REGULAR ONE, de eerste WKO-installatie van Dubotechniek. De REGULAR ONE is geschikt voor middelgrote utiliteitsbouw en appartementen.

  Mono CV (max.) 700 kW
  Mono GKW (max.) 500 kW
  Bron debiet (max.) 40 m3/h
  Lees meer
  WKO-installatie in Share park 20|20 in Hoofddorp
 • BIG ONE

  Dit is de BIG ONE, de meest gebruikte WKO-installatie van Dubotechniek. De BIG ONE is geschikt voor grote utiliteitsbouw, appartementen en warmtenetten.

  Mono CV (max.) 1.600 kW
  Mono GKW (max.) 1.350 kW
  Bron debiet (max.) 110 m3/h
  Lees meer
  WKO-installatie in Bankier Tilburg
 • MEGA ONE

  Dit is de MEGA ONE, de grootste WKO-installatie van Dubotechniek. De MEGA ONE is geschikt voor zeer grote utiliteitsgebouwen en warmtenetten.

  Mono CV (max.) 3.300 kW
  Mono GKW (max.) 2.700 kW
  Bron debiet (max.) 220 m3/h
  Lees meer
  WKO-installatie in AFAS Experience Centre in Leusden

Gerelateerd nieuws