Zoeken
Parkzijde_Utrecht-2_small-1280x896.jpg

Voordelen van de WKO-installatie ONE voor woningbouw

 • Energie-efficiëntie: De WKO-installatie ONE maakt gebruik van de natuurlijke warmte- en koudeopslag in de bodem. In de zomer wordt warmte uit de woning opgeslagen in de bodem en in de winter wordt deze warmte weer gebruikt om de woning te verwarmen. Dit resulteert in een efficiënter energiegebruik en vermindert de afhankelijkheid van traditionele verwarmings- en koelsystemen. Het helpt het energieverbruik van de woning te verminderen en draagt bij aan lagere energiekosten.
 • Kostenbesparing: Hoewel de initiële investering voor een WKO-installatie vaak hoger is dan bij conventionele verwarmingssystemen, helpen de lagere energiekosten de investering terug te verdienen. Het gebruik van de opgeslagen warmte en koude uit de bodem leidt tot aanzienlijke besparingen op de energierekening van de woning.
 • Comfortabel binnenklimaat: Het WKO-systeem zorgt voor een comfortabel binnenklimaat in de woning. Het systeem kan zich aanpassen aan de seizoensgebonden variaties en de individuele behoeften van bewoners. Hierdoor kan een constante en aangename temperatuur worden gehandhaafd, wat bijdraagt aan het comfort en welzijn van de bewoners.
 • Duurzaamheid: WKO-installaties zijn milieuvriendelijk omdat ze de CO2-uitstoot verminderen. Ze maken efficiënt gebruik van hernieuwbare energiebronnen en verminderen de behoefte aan fossiele brandstoffen. Door te kiezen voor een WKO-installatie ONE dragen woningen bij aan de vermindering van de koolstofvoetafdruk en de overgang naar een duurzamere samenleving.
 • Geluidsdemping: Een bijkomend voordeel van de WKO ONE is dat deze over het algemeen stiller is in vergelijking met traditionele verwarmingssystemen, zoals airconditioners of warmtepompen. Dit leidt tot een rustigere woonomgeving zonder storend geluid van buitenunits.

Concepten

 • MorgenWonen

  MorgenWonen is een grensverleggend woningconcept van VolkerWessels: hoge kwaliteit, onderhoudsarm, Energienota Nul en in één dag gebouwd. Dubotechniek is verantwoordelijk voor de installaties, deze worden tot op een hoog niveau geprefabriceerd waardoor de verwerkingstijd op de bouwplaats minimaal is.

  Icoon morgenwonen
 • All electric

  Een woning die alleen elektriciteit nodig heeft om te functioneren biedt kansen voor comfort en duurzaamheid. De All Electric woning is een betaalbare oplossing voor situaties waarbij traditionele oplossingen niet mogelijk of niet wenselijk zijn. In plaats van een traditionele gasketel wordt bij deze oplossing een (lucht)warmtepomp toegepast.

  Icoon all electric
 • Energienota Nul

  Binnen het Energienota Nul concept staan de energielasten en daarmee de portemonnee van de bewoner centraal. Het concept gaat nog een stukje verder door de energievraag te minimaliseren. Dit doen we door enerzijds de energievraag te reduceren en anderzijds de energievraag zo efficiënt mogelijk te vervullen.

  Icoon nota nul
 • Nul-op-de-meter (NOM)

  Het Nul-op-de-meter concept gaat nog weer een stapje verder dan het Energienota Nul concept. In dit concept worden aanvullende maatregelen getroffen om de energievraag verder te reduceren of om de energieopwerk te vergroten. Bij energiebewust gedrag betekent dit dat de energierekening negatief is en de bewoner dus geld terugkrijgt.

  Icoon nul op de meter
 • Buitenkant de Ananas Leiden
  Project

  De Ananas

  WKO MEGA ONE voor 374 appartementen
  Leiden
 • campinaterrein-eindhoven-visie.jpg
  Project

  De Caai

  WKO-installatie voor 670 appartementen
  Eindhoven
 • Parkzijde_Utrecht-2_small-1280x896.jpg
  Project

  Hoge Weide

  34 energieneutrale woningen in Utrecht
  Utrecht