Zoeken

QHSE (kwaliteit, gezondheid, veiligheid, omgeving)

Bij Dubotechniek hechten we veel waarde aan een goede invulling van QHSE (kwaliteit, gezondheid, veiligheid, omgeving). Onderstaand een kleine greep uit de manier waarop Dubotechniek omgaat met deze factoren.

Kwaliteit

Voor Dubotechniek is kwaliteit het eindresultaat van goede projectbeheersing. Bij de uitvoering van projecten monitoren wij o.a. tijd en geld, maar een ander belangrijk aspect is communicatie. Kwaliteit wordt ook verkregen door integrale samenwerking; tijdig aansluiten van benodigde disciplines om de wensen van de klant te vervullen. Ons kwaliteitsbeleid is verwoord in het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitshandboek. Dubotechniek beschikt hiernaast over diverse andere certificeringen m.b.t. kwaliteit, zoals ook BRL 6000-21.

Gezondheid

Een gezonde werkomgeving wordt op verschillende manieren gecreëerd. Allereerst is een veilige werkplek natuurlijk essentieel voor de gezondheid van de medewerkers. Daarnaast is ook vitaliteit een belangrijk onderdeel van een gezonde werkomgeving. Als onderdeel van Homij kunnen medewerkers van Dubotechniek meedoen aan allerlei initiatieven van fit@Homij. Daarnaast wordt ook door Dubotechniek zelf gestuurd op vitaliteit.

Veiligheid

We werken veilig of we werken niet, dit geldt voor iedereen die op onze werklocaties werkt. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van andereen. Met veiligheid zijn wij consequent, veiligheid is onderdeel van al onze processen. Wij hebben een open cultuur waar het aanspreken van anderen op onveilig gedrag en veiligheid de norm is. Bij onveilig werken komen wij in actie, zo nodig leggen wij het werk stil. Wij gaan respectvol met elkaar om en wij accepteren dat we worden aangesproken. Wij willen leren van ongevallen en bijna-ongevallen, daarom melden we eerlijk alle incidenten. Onveilige situaties kunnen gemeld worden met de WAVE-app (Wees Alert Veiligheid Eerst). Veilig werken doen we samen.

Omgeving

Bij Dubotechniek hebben we oog voor het milieu. Een blik op onze concepten laat het duurzame karakter van ons bedrijf direct zien. We zetten ons er met zijn allen voor in om te blijven ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en zo onze bijdrage te leveren aan het verbeteren van het milieu. Concreet betekent dit onder andere dat wij voldoen aan trede 4 van de CO2-prestatieladder. Ons eigen pand kan daarin natuurlijk niet achterblijven, daarom is ook dit pand volledig energieneutraal en all-electric.