Zoeken
Buitenkant Plantronics Park 20|20 Hoofddorp

Plantronics Park 20|20

Een WKO ONE voor cradle to cradle park 20|20

In opdracht van Dubotechniek Energie Park 20l20 B.V. heeft Dubotechniek in het voorjaar van 2016 een duurzame plug & play WKO installatie gerealiseerd en in 1 dag geplaatst in het kantoorpand van Plantronics. Dubotechniek is leverancier en exploitant van duurzame energie in alle gebouwen binnen Park 20|20. Vanaf februari 2019 is Eteck opdrachtgever en exploitant van Park 20|20.

Plantronics is het zevende gebouw dat gerealiseerd wordt in Park 20|20 te Hoofddorp. Het is het eerste bedrijventerrein dat gebouwd is volgens het Cradle to Cradle principe, hier sluit Plantronics ook volledig op aan.

De Plantronics SoundScape

Het nieuwe hoofdkantoor van Plantronics wordt volledig gebouwd conform de Cradle to Cradle principes. Als uitgangspunten hebben zij flexibiliteit van het gebouw en het creëren van een gezonde en inspirerende werkomgeving gehanteerd. Voor Plantronics is akoestiek een heel belangrijk aandachtspunt, als expert op het gebied van audio technologie moet het nieuwe kantoorpand ook aan die eisen voldoen. Geluid kan de werkomgeving negatief beïnvloeden. Met hun kennis over geluid hebben zij een systeem geïntegreerd binnen het pand wat alle storende geluiden wegneemt. Dit resulteert in het verbeteren van het welzijn en de productiviteit van de medewerkers.

Sprinklerinstallatie aangesloten op de WKO-installatie

Het nieuwe kantoorpand is aangesloten op het huidige warmte en koude distributienet. De nieuwe leidingen zijn getrokken naar de technische ruimte van het kantoorpand waar de warmte- en koude opslag installatie op is aangesloten. De WKO-installatie ONE bestaat uit twee warmtepompmodules van 112 kW, een buffervatmodule, een meet- & regelunit en een bron aansluitmodule. Deze warmte- en koude opslag installatie is in één dag geïnstalleerd en tevens ook aangesloten op de sprinklerinstallatie. Deze sprinklerinstallatie krijgt zijn voedingswater vanuit de broninstallatie.

Exploitatie

Dubotechniek Energie verzorgd voor alle panden op park 20|20 de exploitatie. Voor Plantronics verzorgen de facturatie, het bemeteren van de installatie en het bijhouden van de meterstanden, het monitoren van het tariefsysteem, een toelichting geven over het gebruik van de installatie aan de gebruikers van het pand en het beheren en onderhouden van de installatie. De Service afdeling van Dubotechniek verzorgt ook het onderhoud in de technische ruimte van Plantronics.