Zoeken
Buitengevel_Clarissenhof_Tilburg

Clarissenhof

Ontwerp tot en met exploitatie van de MINI ONE

Te midden van Tilburg in de Spoorzone staat de Clarissenhof, een serene omgeving waar stedelijkheid en groen elkaar afwisselen. Met deze vorm van nieuwbouw wordt geprobeerd in te spelen op de groeiende behoefte en vraag naar sociale woonvoorzieningen in de binnenstad en de toenemende trend van een gezinshuishoudens. Wij zijn enorm trots dat wij betrokken zijn geweest bij dit project, in opdracht van Van de Ven Bouw en Ontwikkeling hebben wij 6 ONE’s geplaatst. Clarissenhof is een ontwikkeling van SDK Vastgoed, WonenBreburg en TBV Wonen zijn de betrokken woningcorporaties. Fase 1 van dit project bestaat uit 306 koop- en huurappartementen en 33 grondgebonden woningen.

Duurzaam verwarmen en koelen met de ONE

In de appartementen en woningen verwarmen en koelen de bewoners via een warmte-koudeopslag systeem. Met behulp van de duurzame plug & play energie installatie genaamd ONE (Own New Energy) wordt het water uit de bodem gebruikt om de appartementen en woningen te verwarmen en te koelen.

De grondgebonden woningen zijn voorzien van een individuele combi-warmtepomp aangesloten op een gesloten bodemwisselaar. De bewoners van deze woningen beschikken dus over een eigen warmtepomp.

Comfort Distributie Set

Om ervoor te zorgen dat het binnenklimaat gemakkelijk aan te passen is aan de individuele behoefte van de bewoner is ieder appartement uitgerust met een Comfort Distributie Set (CDS). Deze verdeelset zorgt voor een optimale afstemming tussen de energieopwekking van de ONE en het vraag en aanbod van warmte/koude. Met deze sets wordt onder andere het verbruik per woning geregistreerd, zodat alle bewoners exact afrekenen naar verbruik. Alle installaties (ook de ONE) kunnen op afstand worden benaderd, beheerd en beheerst. Zo kunnen we niet alleen optimaliseren maar ook analyseren om eventuele storingen vroegtijdig te ondervangen. 

Exploitatie voor 15 jaar

De Energie exploitatie afdeling van Dubotechniek exploiteert voor een periode van 15 jaar de installaties voor dit project. Dubotechniek is hierbij verantwoordelijk voor het groot onderhoud (op installatieniveau en in de technische ruimte) en het leveren van warmte, koude en warmtapwater. Ook de bewonerscommunicatie, het opstellen van Product- & Tariefbladen en de facturatie wordt verzorgd door Dubotechniek.

Technische kenmerken

In dit project zijn in totaal 6 ONE’s geplaatst met een totaal vermogen van 1.536 kW onderverdeeld in 6 gebouwen. Hiermee kan aan 80% procent van de jaarlijkse thermische energievraag worden voldaan. Het bronsysteem heeft een capaciteit van 60 m3/h en de WKO-installatie beschikt ook over een buffervatmodule van 500 liter t.b.v. de warmtapwatervoorziening .

Het bivalente systeem heeft een totaal verwarmend vermogen van 1.536 kW, bestaande uit 336 kW warmtepompvermogen en 1.200 kW ketelvermogen. Het totale koelvermogen is 830 kW, bestaande uit 270 kW actief koelvermogen en 560 kW passief vanuit de bronnen.