Zoeken

WKO-Installatie voor wonen en werken in Tilburg

Midden in de bruisende spoorzone in Tilburg verrees de afgelopen tijd het nieuwe wooncomplex de Brabander. Dubotechniek zorgde voor de WKO-installaties die de duurzame warmte en koude verzorgen voor zowel de Brabander als het ernaast gelegen Plan-T, een recent vernieuwd kantoorgebouw. Dubotechniek verzorgde ook de distributie tot en met de afleversets. Opdrachtgever was SDK Vastgoed die het gebouw opleverde aan gebouweigenaar Hinke Fongers.

Tilburg - Bankier & meer 3561.jpg

Wonen en werken op één bron

Eerder in het jaar werd kantoorgebouw Plan-T al opgeleverd, daar kwam nu het wooncomplex de Brabander naast. Woontoren de Brabander telt 17 verdiepingen met in totaal 162 appartementen. Waar het kantoorgebouw Plan-T relatief meer koeling vereist, heeft de Brabander relatief meer warmte nodig. Dit was dé kans om met de ONE van Dubotechniek een duurzame slag te slaan. Door de installaties van beide gebouwen aan te sluiten op één bron kon dit verschil in behoefte optimaal benut worden. De twee gebouwen zijn aangesloten op dezelfde bron, waarbij gebruik gemaakt is van 2 doubletten. Ieder gebouw heeft een eigen technische ruimte met een eigen WKO Installatie ONE. Door de twee gebouwen op dezelfde bron aan te sluiten werd een betere balans in de bron bereikt.

Buitenzijde Brabander Tilburg

ONE in het zicht

De technische ruimte van de Brabander is uniek in het feit dat je vanaf de straat zo naar binnen kijkt. Voorbijgangers kunnen de ONE van Dubotechniek zo zien staan door de ruiten van het gebouw. Het herkenbare groene frame laat de ONE opvallen op deze unieke locatie. De Brabander is voorzien van een BIG ONE met een vermogen van ruim 450 kW. Naast de WKO was Dubotechniek ook verantwoordelijk voor het gehele distributiesysteem, inclusief afleversets.

Sinds de oplevering is Dubotechniek daarnaast verantwoordelijk voor de exploitatie en de volledige instandhouding van de duurzame energie voor de Brabander. Met dit exploitatiecontract zal Dubotechniek gebouweigenaar en bewoners voor een periode van 30 jaar lang volledig ontzorgen. Doordat Dubotechniek de ONE zelf ontwerpt en realiseert is alle kennis en kunde in huis om de WKO-installatie ONE optimaal te exploiteren en kan Dubotechniek volledig risicodragend optreden.