Zoeken
Buitenzijde van de Bankier in Tilburg

Snel, sneller, snelst... bij de nieuwbouw van de Bankier in Tilburg

Hoelang doe je gemiddeld over het bouwen van 23 verdiepingen met 116 appartementen? Twee, drie jaar? In Tilburg realiseren ze dit soort hoogbouw binnen 12 maanden! Kijk maar naar De Bankier aan de Spoorlaan. Daar staat sinds februari een 76 meter hoge woontoren. Dankzij…prefab.

WKO-installatie in Bankier Tilburg

Iedere Tilburger kent het 65-jaar oude bankgebouw van Van Mierlo & Zoon aan de Spoorlaan, in hartje centrum. Dit iconische gebouw - dat al geruime tijd leeg stond - krijgt binnenkort als kantoor een nieuwe functie. Tegelijkertijd heeft het pand inmiddels ook een nieuw ‘gezicht’ gekregen. Daarvoor is De Bankier verantwoordelijk. Deze 76 meter hoge woontoren staat sinds januari jl. te pronken naast het oude bankgebouw.

WKO ONE

De eerste plannen voor de realisatie van deze woontoren, werden begin 2020 gesmeed en waren afkomstig van CRA Vastgoed B.V. en Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V.. Voor de realisatie werd Huybregts Relou ingehuurd, voor het energieconcept van de woontoren ontving Eteck een uitnodiging. In opdracht van laatstgenoemde bedrijf heeft Dubotechniek op deze locatie haar energiezuinige WKO-installatiesysteem ONE geplaatst en zijn alle appartementen door hen voorzien van afzonderlijke afgiftesets. ‘Conform de eis van de opdrachtgever,’ vult Freek Bakker aan. Als projectleider van Dubotechniek is hij sinds de start betrokken
geweest bij de realisering van De Bankier. ‘En vanaf dat eerste moment is het ons duidelijk geweest dat bij dit project veel, zo niet alles om snelheid ging.’ 

Snelheid

En dat is direct weer het gevolg van de locatie van De Bankier: in het hart van Tilburg. ‘Bij een dergelijk binnenstedelijk project is er altijd een tekort aan ruimte en een tekort aan tijd. Om deze redenen heeft de aannemer nagenoeg alles in prefab moeten ontwerpen en bouwen: van de dragende wanden, vloeren tot de gevelelementen, inclusief kozijnen. Een compliment voor Huybregts Relou vindt Bakker op zijn plaats. ‘Te meer omdat prefab in hoogbouw een apart specialisme is en een nog exactere voorbereiding eist.’ Maar ook Dubotechniek krijgt veel lof toegezwaaid. ‘Wij moesten hierdoor ook in prefab gaan denken en ontwerpen. In het verlengde van onze ONE, hebben we dus al het leidingwerk in het gebouw in prefabmodules ontworpen, zodat de installateur nog sneller aan de slag kon.’

Geluidsoverlast beperken

Een ander aspect dat altijd zwaar weegt bij de realisatie van een stedelijk bouwproject is geluidsdruk. Zowel tijdens de bouw als tijdens het gebruik van de woontoren. ‘Om de geluidsoverlast voor omwonenden te minimaliseren, zijn er door Dubotechniek uitsluitend elektrische hulpmiddelen gebruikt, niets pneumatisch. Daarnaast hebben we ook gelet op de resonerende werking van bijvoorbeeld de dry cooler en de ventilatoren die nu tussen de hoogbouw zijn geplaatst.’ Al met al kijkt Bakker tevreden terug op zijn tijd in Tilburg: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we met deze nieuwe ervaring onze opdrachtgevers nu nog meer te bieden
hebben.’ 

Betrokken partijen: 

  • CRA Vastgoed B.V.
  • Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V.
  • Huybregts Relou
  • Eteck