Zoeken

Kan de warmtepomp tegelijkertijd tapwater en de woning verwarmen?

De warmtepomp kan één functie tegelijk uitvoeren. Hierbij krijgt de bereiding van het tapwater altijd voorrang. Mocht er dus zowel warmtevraag voor ruimteverwarming in de woning zijn en dient het tapwater opgewarmd te worden, dan zal de warmtepomp eerst het tapwater verwarmen voordat deze overschakelt op het verwarmen van de woning.