Zoeken

Hoe werkt het ventilatiesysteem?

Uw woning is uitgerust met een gebalanceerd ventilatiesysteem dat zorgt voor optimaal gebruikersgemak en een gezond leefklimaat voor u als bewoner. Ventileren betekent dat vervuilde binnenlucht wordt vervangen door schone buitenlucht. De lucht in uw woning wordt vervuild door CO2 productie bij ademen, vochtproductie bij koken, douchen, wassen en drogen, schoonmaken enzovoorts. Vroeger ging het ventileren van een woning bijna vanzelf; de frisse lucht kwam via kieren en spleten de woning binnen. Door de huidige luchtdichte bouwwijze en goede kierdichting bij deuren en ramen, moet u er zelf opletten dat uw woning goed geventileerd wordt. Hieronder wordt de werking en bediening van het gebalanceerde ventilatiesysteem nader toegelicht. Om voldoende te ventileren is uw woning uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem dat gelijktijdig binnenlucht via toiletruimte, badkamer en keuken afzuigt en buitenlucht in de slaapkamers en woonkamer blaast. Doordat de luchtstromen elkaar ‘passeren’ in een warmtewisselaar, wordt warmte van de af te voeren binnenlucht over gedragen op de verse buitenlucht. De ventilatielucht wordt hiermee tijdens de stookperiode voorverwarmd. De woningen zijn uitgerust met een CO2-gestuurd WTW-systeem. Op basis van het CO2-niveau en de temperatuur in de woning bepaalt het systeem continu hoeveel verse lucht moet worden aan- en afgevoerd. Alleen de werkelijk nodige hoeveelheid lucht wordt aangevoerd, zodat er geen energie wordt verspild aan het opwarmen van overtollige lucht. ’s Winters verwarmt de WTW-unit de in te blazen lucht eerst voor. Dit bespaart weer energie voor het verwarmen van de woning. Op warme dagen wordt de warme lucht afgevoerd en wordt ’s avonds koele lucht in de woning geblazen.