icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Arnhem

Gelders Huis

Aan de Markt van Arnhem vind je het Provinciehuis van Gelderland. Het door VolkerWessels integraal opgerichte In Domu Nova (ID Nova) stond voor de uitdaging dit provinciehuis te vernieuwen en er een toekomstbestendig gebouw van te maken

Opdrachtgever
Homij Technische Installaties
Bouwjaar
2016 & 2017

Bij het project genaamd ‘Gelders Huis’ is ervoor gekozen om renovatie te combineren met nieuwbouw. Het resultaat? Een gebouw dat helemaal is aangepast aan deze tijd, terwijl de monumentale uitstraling behouden is gebleven. Voorheen bestond het Gelders Huis uit 5 gebouwen, nu bestaat het complex uit 2 gebouwen die verbonden zijn door glazen loopbruggen.

Om het gebouw op het gebied van duurzaamheid- en comforteisen up-to-date te krijgen heeft HOMIJ Technische Installaties ons ingeschakeld. Wij hebben hier de duurzame plug & play WKO-installatie ONE van OSH bv geplaatst. We hebben de ONE binnen één dag geïnstalleerd. In dit geval was het nogal een uitdaging omdat er een relatief grote afstand overbrugd moest worden tot de technische ruimte. Maar uiteindelijk heeft dit ook weer geleid tot een technische ruimte die compact en overzichtelijk is!

Modernisering
Het moderniseren van het Gelders Huis moet ervoor zorgen dat de beheerskosten worden verlaagd, er meer aanpassingsvermogen en het kan inspelen op trends zoals het Nieuwe Werken door het flexibel indelen van de ruimte mogelijk te maken. Op die manier moet het pand mee kunnen groeien (of krimpen) bij organisatorische veranderingen. Een bijkomende wens was dat de uitstraling van het pand verbeterd moest worden. Het nieuwe ontwerp moest het imago van een transparante organisatie uitdragen. Het provinciehuis zelf werd daarom gerenoveerd, in het gebouw zijn overal verwijzingen naar de geschiedenis van het pand te vinden.

Op de naastgelegen locatie wordt ter vervanging van het voormalige kantoorgebouw Rijnstate, nieuwbouw gerealiseerd om de eisen met betrekking tot comfort, lucht, licht ruimte- en materiaalgebruik beter in te vullen. Dit nieuwe gebouw wordt ingericht als restaurant. Vier glazen luchtbruggen vormen de verbinding tussen de bestaande bouw en de nieuwbouw.

ID Nova
ID Nova is integraal opgericht door VolkerWessels en specialiseert zich in het integreren van Design, Build, Finance, Maintain. Verschillende VolkerWessels ondernemingen (waaronder HOMIJ Technische Installaties) werken onder ID Nova samen om de eisen en wensen van de provincie zo goed mogelijk in te vullen.

Technische specificaties
In dit project hebben we twee warmtepompmodules geplaatst met een vermogen van elk 230 kW. Deze maken gebruik van een dubbel doublet bronnensysteem met een totale broncapaciteit van 105 m3. Om de bron in balans te houden wordt er gebruikt gemaakt van een drycooler van 528kW. De bivalente inpassing wordt verzorgd door middel van stadsverwarming.

Het totale vermogen aan warmte bedraagt 1049kW die wordt verdeeld door een 2 groepsverdeler. Het totale vermogen aan koude bedraagt 1272 kW wat wordt verdeeld via een 3 groepsverdeler.