Zoeken

Er wordt koude lucht in de woning geblazen in de winter.

Als u de inblaastemperatuur te laag vind, controleer dan allereerst of het rode puntje op het scherm van de ventilatie unit brandt. Zo ja, houdt dan de thermometer toets op het scherm gedurende twee seconde ingedrukt zodat de comforttemperatuur verschijnt. Pas dan met de pijltjestoetsen de temperatuur aan en bevestig met OK. Zorg dat deze temperatuur hoger of gelijk staat aan de temperatuur van de kamerthermostaat (bijvoorbeeld 20 of 21 graden).