Zoeken

Er knippert een rood lampje in de installatiekast boven

Dit kunnen verschillende rode lampjes zijn;

  1. rode lampje op de groepenverdeler; dit is een pulsmeter. Deze geeft de pulsen aan die de installatie doorgeeft dat deze in werking is. Dit is normaal.
  2. rode lampje op het monitoringskastje;
    dit is een lampje dat de monitoring misschien niet goed functioneert, kijk voor meer informatie onder het tabblad “Monitoring” voor meer informatie hierover.
  3. rode lampje op de omvormer;
    als deze rood is dan is de omvormer niet in werking. Dit kan voorkomen als er onvoldoende zonlicht is of als er een storingsmelding te zien is op de omvormer. Bij storingsmelding dient u een melding naar uw verhuurder/installateur te maken hiervan.