Zoeken

De LED lampjes op de CO2-sensor knipperen rood.

Wanneer alleen het rode LED lampje knippert, betekent het dat er geen verbinding is tussen de ventilatie unit en de bediening. Deze kunt u herstellen door de volgende stappen te doorlopen. Haal allereerste de stekker uit de ventilatie unit, wacht vervolgens tien tellen en stop de stekker weer in het stopcontact. Druk dan het ronde knopje op uw CO2-sensor in totdat alle LED lampjes knipperen. Uw verbinding is hersteld.