icon-arrow-right

Veiligheid

Bij alles wat wij doen staat veiligheid voorop. Of het nu gaat over het werken op de bouwplaats of een reparatie op kantoor; veiligheid is bij Dubotechniek een must.

 

“We werken veilig of we werken niet.”

Onze medewerkers zijn zich volledig bewust van de veiligheidsrisico’s die hun werk met zich mee brengt. Het betekent niet alleen de regels kennen en volgen, maar dat gaat ook over bewustwording en de manier van werken. Medewerkers die te maken hebben met veiligheidsrisico’s gebruiken het veiligheidsprogramma WAVE van VolkerWessels; Wees Alert! Veiligheid Eerst!

 

Veiligheidsregels

Door naleving van onderstaande regels zorgen wij er bij Dubotechniek voor dat we onveilige situaties voorkomen. De basisregels zijn:

 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • Zorg voor veilig afzetting bij de werkplek
 • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek
 • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
 • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden

 

Waarden

Bij alle werkzaamheden van Dubotechniek gelden te allen tijde de volgende waarden:

 • Consequent: Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen
 • Verantwoordelijk: Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen
 • Leerbereid: Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
 • Open: Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
 • Actie: Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil
 • Respect: Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid
 • Eerlijk: Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen
WAVE VolkerWessels
+