icon-arrow-right

Integriteit

Integriteit is voor ons belangrijk, zowel op persoonlijke vlak als op zakelijk gebied

Gedragscode VW

Gedragscode

Wij hanteren de gedragscode van VolkerWessels, die alle medewerkers handvaten geeft om professioneel en integer te handelen. Onze medewerkers werken zo in een fijne omgeving, vrij van discriminatie en illegaal of onethisch handelen. Mocht je deze gedragscode en de bijbehorende meldprocedure van mogelijke misstanden in willen zien, deze kun je deze onderaan de pagina downloaden.

 

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 is de wet Meldplicht Datalekken actief. Wij volgen deze regels en maken melding bij VolkerWessels wanneer er een datalek is. Hiervan is sprake wanneer een onbevoegde inzage heeft gehad in persoonsgegevens of als persoonsgegevens per ongeluk zijn vernietigd of gewijzigd. Persoonsgegevens omvat alle informatie over mensen; bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, inlognaam en wachtwoord, persoonsnummer (BSN), kopie van ID-bewijs, salarisgegevens, medische gegevens en locatiegegevens.

 

Voorbeelden van mogelijke datalekken: 

- Een verloren USB-stick met persoonsgegevens
- Een gestolen laptop, tablet of telefoon
- Een inbraak in een kast met persoonsgegevens of in een databestand
- Kopieën van ID bewijzen
- Lidmaatschap gegevens van vakbonden 
- Persoonsgegevens in een klapper of dossier in een keet die vrij toegankelijk is.

+