icon-arrow-right
HomeDienstenService & Onderhoud

Service & Onderhoud

Om te genieten van blijvend comfort in een duurzaam, comfortabel en gezond gebouw of woning, is vakkundig onderhoud geen overbodige luxe.

Als opdrachtgever of eindgebruiker wil je dat je installatie zonder omkijken optimaal presteert. En als er onderhoud plaatsvindt, wil je daarvan geen overlast ervaren. Het duurzame energiesysteem moet dan ook volledig ten dienste staan van de beheerder en de eindgebruiker van het gebouw of de woning.

 

Dit vereist een goede analyse van wat nodig is voor een optimaal functionerend systeem dat voldoet aan wettelijke bepalingen. Onze Serviceafdeling bepaalt met de opdrachtgever of er correctief- of preventief onderhoud nodig is. Dat stemmen we zo af, dat je profiteert van een optimale beschikbaarheid van de installaties en een acceptabele investering.

 

De beschikbare onderhoudsvormen

Preventief onderhoud

In deze vorm vindt periodiek onderhoud plaats aan de van te voren overeengekomen installatiedelen. Uitvoering van de werkzaamheden gebeurt volgens een opgestelde jaarplanning en dit wordt nageleefd om defecten te voorkomen.

 

Correctief onderhoud 
In deze vorm lossen we de storing op die gemeld is door opdrachtgever of eindgebruiker. Wij streven er naar een storing zo snel mogelijk te verhelpen binnen de reactietijd en met minimale hinder voor de gebruiker. Dit is een vorm van herstellend onderhoud met een lage voorspelbaarheid.

 

Toestandsafhankelijk onderhoud 
Onderhoud dat plaatsvindt nadat tijdens een inspectie blijkt, dat afgeweken wordt van de gewenste situatie die vooraf is vastgesteld. Dit is een vorm van planmatig onderhoud waarin regelmatig controles plaatsvinden om een hoge voorspelbaarheid van de installatie te creëren.

 

Gebruiksafhankelijk onderhoud (preventief)
In deze vorm staat de gebruiksintensiteit van het energiesysteem centraal (aantal gebruiksuren). Onderhoud vindt plaats, nadat een vooraf vastgestelde waarde is overschreden. Meestal worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd en wordt de installatie gecontroleerd. Naar verloop van tijd is deze vorm van onderhoud goed voorspelbaar omdat je het gedrag van de installatie kunt meten.

 

Prestatiecontracten
In deze overeenkomst komen exploitatie, beschikbaarheid en de energieprestaties van het energiesysteem samen, in de vorm van energiemanagement. Met deze uitbreiding worden prestaties van zowel energie, techniek als comfort optimaal beheerd.

ONE_Onderhoud
+